معماری دیکانستراکشن

 
 دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی، شالوده شکنی، بنیان فکنی، ساختار شکنی و بن فکنی ترجمه شده است. شاید این کثرت اسامی به دلیل آن باشد که دیکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چند معنایی دارد.
از جمله خصوصیات این سبک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کثرت گرایی، احجام ناپایدار، عدم تزلزل (احساس افتادن)، عدم تقارن وتناسب، شکست ورد پرسپکتیو (تضعیف پرسپکتیو)

معماری فولدینگ


معماری فولدینگ یکی از سبکهای مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود.
فولد یعنی چین و لایه یعنی لایه‌های هزار تو، یعنی هر لایه در کنار لایه دیگر، همه چیز در کنار هم است، هیچ انیشه‌ای بر دیگری ارجهیت ندارد، تفسیری بالا‌تر و فرا‌تر از دیگری نیست، همه چیز افقی است. به عبارت دیگر فولدنگ می‌خواهد منطق دو ارزشی را دیکانستراکت کند و کثرت وتباین را جایگزین آن کند. فولدینگ هم مانند دیکانستراکشن در پی از بین بردن مبناهای فکری تمدن غرب و بالاخص منطق مطلق و ریاضی گونه مدرن است.
فولدینگ، عمود گرایی، وسلسله مراتب را مردود می‌داند و به جای آن افقی گرایی را مطرح می‌کند. از نظر فولدینگ همه چیز همسطح یکدیگر است.

پرش کیهانی


چارلز جنکس شخصی بود که نظریات جدید علمی و فلسفی را وارد حوزه معماری نمود. وی مبانی نظری معماری پرش کیهانی را در سال ۱۹۹۵ در کتاب خود مطرح کرد. از نظر چارلز جنکس معماری باید معلول باشد، معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود، معماری امروز باید معلول شرایط امروز باشد معلول علم، تکنولوژیو فلسفه کنونی. به عقیده جنکس اگر در جهان سنت، فرم تابع سنت است و در جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده است در جهان کنونی فرم تابع دیدگاه جهانی باید باشد.

fatemezeynali ; ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩۱